Điều khoản này là sự thoả thuận đồng ý của quý khách khi sử dụng dịch vụ trên trang web www.bacdautravel.com của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bắc Đẩu (Bac Dau Travel JSC) và những trang web của bên thứ ba. Việc quý khách đánh dấu vào ô “Đồng ý” và nhấp chuột vào thanh “Chấp nhận” nghĩa là quý khách đồng ý tất cả các điều khoản thỏa thuận trong các trang web này.

Giải thích từ ngữ

  1. Điều khoản: là những điều quy định giữa Bac Dau Travel JSC và quý khách.
  2. Bên thứ ba: là những đơn vị liên kết với Bac Dau Travel JSC nhằm hỗ trợ việc thanh toán qua mạng cho quý khách.
  3. Vé điện tử: là những thông tin và hành trình của quý khách cho chuyến đi được thể hiện trên một trang giấy mà quý khách có thể in ra được.

Về sở hữu bản quyền

Tất cả các trang đều thuộc quyền sở hữu của Bac Dau Travel JSC và được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ được sử dụng các trang web này với mục đích xem thông tin và đăng ký thanh toán online cho cá nhân chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác. 
Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web Bac Dau Travel JSC. Không được sử dụng các logo, các nhãn hiệu Bac Dau Travel JSC dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của Bac Dau Travel JSC bằng văn bản.

Về thông tin khách hàng

Khi đăng ký thanh toán qua mạng, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin tài khoản.

  1. Đối với thông tin cá nhân: Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận sự mua tour của quý khách và sẽ hiển thị những nội dung cần thiết trên vé điện tử. Bac Dau Travel JSC cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu quý khách đồng ý. Những thông tin này của quý khách sẽ được Bac Dau Travel JSC giữ bí mật và không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của quý khách hoặc là phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp quy định.
  2. Đối với thông tin tài khoản: Những thông tin này sẽ được Bac Dau Travel JSCvà bên thứ ba áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất do các hệ thống thanh toán nổi tiếng trên thế giới như Visa và MasterCard cung cấp nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin tài khoản quý khách

Về trang web liên kết

Trang web của Bac Dau Travel JSC có chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này nhằm chỉ cung cấp những sự tiện lợi cho quý khách chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba. Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bắc Đẩu sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các trang web bên thứ ba.