028.6683.6980

Hotline 24/7: 091.668.9880

info@bacdautravel.com

NGỰ ĐỊNH TINH LỊCH KHẢO NGUYÊN - Quyển 2

NGỰ ĐỊNH TINH LỊCH KHẢO NGUYÊN - Quyển 2

Mar 15, 2018

Quách Ngọc Bội dịch: Chúng thần cẩn thận làm thành 6 cuốn "Ngự định Tinh Lịch Khảo Nguyên", năm thứ 52 đời Khang Hi, Thánh tổ nhân Hoàng đế ngự định.

NGỰ ĐỊNH TINH LỊCH KHẢO NGUYÊN - Quyển 1

NGỰ ĐỊNH TINH LỊCH KHẢO NGUYÊN - Quyển 1

Mar 12, 2018

Quách Ngọc Bội dịch: Chúng thần cẩn thận làm thành 6 cuốn "Ngự định Tinh Lịch Khảo Nguyên", năm thứ 52 đời Khang Hi, Thánh tổ nhân Hoàng đế ngự định.

Chiêm Tinh Học của Đông phương cổ đại

Chiêm Tinh Học của Đông phương cổ đại

Jun 27, 2015

Chiêm Tinh Học của Đông phương cổ đại - Nguyên tác từ tài liệu của anh NguyenVu, đã được QNB biên tập lại, chú thêm.

Đẩu Số với Tiết Khí

Đẩu Số với Tiết Khí

Jun 25, 2015

Đẩu Số với Tiết Khí - Tác giả: Phan Văn Khâm - Dịch giả: Quách Ngọc Bội. Trong các thảo luận về mệnh lý tại các khu vực khác nhau, thỉnh thoảng lại có...

Sử kí - Thiên quan thư - Tư Mã Thiên

Sử kí - Thiên quan thư - Tư Mã Thiên

May 30, 2015

Sử kí - Thiên quan thư, Hán - Tư Mã Thiên soạn, Lưu Tống - Bùi Nhân tập giải, Đường - Tư Mã Trinh sách ẩn, Trương Thủ Tiết chính nghĩa. Tích Dã dịch (...

Kinh thị Dịch truyện

Kinh thị Dịch truyện

May 17, 2015

Kinh thị Dịch truyện - Nguyên tác Kinh Phòng thời nhà Hán. Úc Lâm thái thú nước Ngô là Lục Tích chú thích. Binh bộ thị lang triều Minh là Phạm Khâm hi...

Phá Diêu Phú - lời răn cho quân tử những lúc khó khăn đừng có nản lòng.

Phá Diêu Phú - lời răn cho quân tử những lúc khó khăn đừng có nản lòng.

Feb 01, 2015

Xuất thân bần hàn, từng phải "sáng đi xin cơm chay, tối về ngủ trong lò gạch nát", Lã Mông Chính sau này đã làm đến Tể Tướng cho 3 đời vua nhà Tống, đ...

150 điều quyết đoán dứt khoát trong Tử Vi Đẩu Số

150 điều quyết đoán dứt khoát trong Tử Vi Đẩu Số

Aug 15, 2014

Đẩu Số trực đoán 150 điều (150 điều quyết đoán dứt khoát trong Tử Vi Đẩu Số) - Quách Ngọc Bội sưu tầm và dịch.

Lê Quý Đôn - Vân Đài Loại Ngữ - phần HÌNH TƯỢNG (38 điều)

Lê Quý Đôn - Vân Đài Loại Ngữ - phần HÌNH TƯỢNG (38 điều)

Dec 13, 2012

Vân Đài Loại Ngữ chia làm chín quyển, phân loại rành mạch, nghị luận rõ ràng: Trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, giữa là nhân luân, cái học cách vật,...

Lê Quý Đôn - Vân Đài Loại Ngữ - phần LÝ KHÍ (54 điều)

Lê Quý Đôn - Vân Đài Loại Ngữ - phần LÝ KHÍ (54 điều)

Dec 10, 2012

Vân Đài Loại Ngữ chia làm chín quyển, phân loại rành mạch, nghị luận rõ ràng: Trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, giữa là nhân luân, cái học cách vật,...

img img img img img